top of page

Förebygg hjärt- och kärlsjukdomar!

Känner du någon som har hjärt- och kärlproblem?

Tyvärr är det något som är vanligt och därmed anser en del att det även är normalt i välfärdsländer.


Har du någon gång hört att selen och coenxym Q10 kan kan främja god hjärt- och kärlhälsa?

Det blev jag varse om i dag, när sjuksköterska Maria Johansson informerade mig om detta. Hon omskolar sig till frisksköterska och läser funktionsmedicin.


När någon nära hamnar på sjukhus med väldigt högt blodtryck finns det bara en sak som önskas. Normalt blodtryck.

Tester tas och svaret kan bli att de inte vet, men att det kan vara kärlförträning. Är tacksam för akutsjukvården vi har i Sverige, tro ingen annat.


Det som förvånar är att något som forskats på (av svenskar) inte ens nämns. Nämligen selen och coenzym Q10.

Intag av selen och coenzym Q10 visade:

Låt oss främja hälsa genom att förebygga ohälsa❣️


Läs vidare här:

Kombinationen av selen och coenzym Q10 - Selenbrist.se

The KiSel-10 Study: A New Pillar in CoQ10 Heart Health Research (q10facts.com)


Still reduced cardiovascular mortality 12 years after supplementation with selenium and coenzyme Q10 for four years: A validation of previous 10-year follow-up results of a prospective randomized double-blind placebo-controlled trial in elderly - PubMed (nih.gov)

6 visningar
bottom of page