top of page
maval_skola_make things happen.jpg

ARBETSTERAPEUT
I SKOLAN

Skapa Framtidens Skola
tillsammans med oss

Tidiga insatser för eleverna i skolan sparar flera miljoner visar nationalekonomerna,
Anders Wadeskog och Ingvar Nilsson rapport till regeringen.

Vi ser till elevens helhet

Många Arbetsterapeuter arbetar i dag i Elevhälsoteamen. Arbetsterapeuten arbetar med elevens inre och yttre miljö. Vi ser till miljön runt eleven så som ergonomi, studieteknik och kompensatoriska verktyg.
Ibland så är det inte den yttre miljön som är problematisk utan elevens inre miljö. Med övningar, bilder och lek stöttar vi eleven för att öka elevens integritet, självkänsla och självförtroende.

 

Tillsammans med eleven, individuellt och i klassrummet, tar vi reda på vad som främjar eleven och i samarbete med skolpersonalen skapar vi möjligheter för eleven att lyckas på sitt sätt. För att alla elever ska få ta del av ergonomi, kompensatoriska verktyg och tex hur de kan planera veckans studier så hålls genomgång med alla. Allt för att alla ska ha en möjlighet att få höra, se och prova vad som passar dem.

 

Vi vill inspirera till inlärning​.

at_i_skolan.jpg

Vi ser fram emot att
samarbeta med er

Inkludering börjar i tanken för att sedan förverkligas i eleven.

Vårt arbetssätt riktar sig till elevens aktiviteter i och utanför skolan. Vi ser till elevens aktiviteter i det dagliga liv, i hemmet, på skolan och fritiden.

 

Forskning visar att avslappning och rörelse har en positiv inverkan på elevens inlärningsförmåga, koncentration och fokus, därför ingår även det i vårt arbetssätt.

 

Marita Falkmers ord tåls att upprepa:
-Här är vi så rättvisa så vi får vara olika.​

 

Elever har olika förmågor och bör behandlas utifrån det och ha möjlighet att utforska och hitta sina resurser och tillgångar.

maval_skola_bild1.jpg

Självklart att skolan är till för elever, där de får lyckas. Personalen ändrar sitt sätt att lära ut istället för att eleven behöver anpassa sig till skolan. Fantastisk intervju!

Arbetsterapeuters arbete i skolan

Vetenskapens värld tar upp hur vi och vår hjärna påverkas av att ständigt vara uppkopplade.

Skärmavbild 2018-08-20 kl. 13.24.42_edited.png

Fantastisk krönika på Specialnest hemsida om en skola i Enköping som har elevernas miljö i fokus och tycker att anpassningar i klassrummet är självklara.

bottom of page