top of page
maval_ergonomi_banner.jpg

ERGONOMI
ARBETSTERAPI

Ergonomisk arbetsplatsdesign för välmående och produktivitet

MåVäl erbjuder ergonomisk rådgivning på din arbetsplats, på arbetet eller i hemmet. Där du arbetar.

För att behålla en god hälsat krävs även en bra arbetsmiljö. Vi går gärna igenom er arbetsplats, skola och kontor, och tittar på hur ni arbetar. Ett enkelt och bra tips att börja med är att stå och jobba. Sitta gör vi så mycket ändå :)

Arbetsgivaren har ansvar för att arbetet och arbetsplatsen är ergonomisktbra utformade och att arbetstagaren har möjligheter att påverka hur det egna arbetet planeras och genomförs så att tillräcklig rörelsevariation och återhämtning finns. (Arbetsmiljöverket). Detta gäller på arbetsplatsen och även i hemmiljön om det är där arbetet utförs.

Arbetstagaren ska uppmärksamma risker i arbetsmiljön och rapportera dem till sin arbetsgivare. (Arbetsmiljöverket)

 

"Resultat har visats i forskningsstudie att en fysiskt aktiv vardag i sig bidrog till att minska risken för hjärt- kärlsjukdomar med 27 procent och förtids död med 30 procent, jämfört med en fysiskt inaktiv dag. Anledningen är troligtvis att man med aktiva val undviker längre perioder av stillasittande – en påvisad riskfaktor för ohälsa. Exempel på dessa aktiviteter kan vara att cykla till jobbet, arbeta stående, stå upp i tunnelbana eller buss i stället för att sitta."

ergonomi_4 situationer.jpg

Arbetsterapi

Konsultera oss för aktiviteter i det dagliga livet.

 

Att kunna utföra olika aktiviteter och självständigt klara sin vardag är mångas mål. Med hjälp av olika verktyg kan detta bli verklighet.

Vi har bland annat erfarenhet inom:

Ergonomi_graff.png

Arbetsplatser 

Skola

ADL-bedömningar

Äldreboende

Hjälpmedel

Den arbetsterapeutiska processen
kan gå till enligt nedan:


Kartläggning

Utprovning

Träning

Uppföljning

bottom of page