Skapa Framtidens Skola tillsammans med oss.

Tidiga insatser för eleverna i skolan sparar flera miljoner visar nationalekonomerna, Anders Wadeskog och Ingvar Nilsson rapport till regeringen.

Får era elever lära sig om ergonomi?

Många Arbetsterapeuter arbetar i dag i Elevhälsoteam. Arbetsterapeuten arbetar med ergonomi, miljö, studieteknik, inlärning samt stöttar i samtal och göra övningar i självkänsla och självförtroende.

 

Tillsammans med eleven, individuellt och i klassrummet, tar vi reda på vad som främjar eleven och i samarbete med skolpersonalen skapar vi möjligheter för eleven att lyckas. För att alla elever ska få ta del av ergonomi, kompensatoriska verktyg och hur de kan planera veckans studier så hålls genomgång med alla. Allt för att alla ska ha en möjlighet att få höra, se och prova vad som passar dem.

 

Vi vill inspirera till inlärning​.

at_i_skolan.jpg

Läs om arbetsterapeutens roll i skolan.

Vi ser fram emot att samarbeta med er.

Inkludering börjar i tanken för att sedan förverkligas i elevens miljö.

Vårt arbetssätt riktar sig även till elevens aktiviteter utanför skolan, aktiviteter i elevens dagliga liv i hemmet och på fritiden.

 

Forskning visar att avslappning och rörelse har en positiv inverkan på elevens inlärningsförmåga, koncentration och fokus, därför ingår även det i vårt arbetssätt.

 

Marita Falkmers ord tåls att upprepa:
-Här är vi så rättvisa så vi får vara olika.​

 

Elever har olika förmågor och bör behandlas utifrån det.​

Läs vidare​: 

Forskning och artiklar

Skärmavbild 2018-08-20 kl. 13.24.42_edit
Skärmavbild 2018-08-20 kl. 13.17.51_edit
Skärmavbild 2018-08-20 kl. 13.51.47_edit
MåVäl AB
Lena Carlmark
Leg. Arbetsterapeuter
Cert. Massageterapeuter
Dipl. Personlig Tränare
SE-terapeuter
Coacher
Mindfulnessinstruktörer
lena@maval.nu

Tel: 0708 96 85 06
  • Facebook Social Icon

© MåVäl 2013-2019 Created  by Vanjos