top of page
maval_home.jpg
Logo MåVäl.jpg

MåVäl – Stockholm's Somatic Body Work Experts. Live strong from within.

Behandlingar

Massageterapi  (MTB)

Lymfterapi (LTB)

Akupunktur

Arbetsterapi

Somatic Experiencing Traumaterapi (SE)

Ergonomiska utredningar

Personlig träning

Maval_fyra bilder.jpg
children-classroom-raising-hands.jpg

Skola

Tidiga insatser för eleverna i skolan sparar flera miljoner.

​Arbetsterapeuten arbetar med elevens inre och yttre miljö. Vi ser till miljön runt eleven så som ergonomi, studieteknik och kompensatoriska verktyg. Ibland så är det inte den yttre miljön som är problematisk utan elevens inre miljö. Med övningar, bilder och lek stöttar vi eleven för att öka elevens integritet, självkänsla och självförtroende.

Företag

Många av våra kunder är yrkesprofessionella mitt i karriären. För vilka massagen är en daglig friskvårdsrutin eller terapi för uppkommen smärta. Många gånger märker de att smärtan har sin grund i mer än det fysiska.

colleagues-speaking-during-break.jpg
lazy-man-happy-waking-up-bed-rising-hands-morning-with-fresh-feeling.jpg

Allt för att kropp och själ ska
MåVäl från insidan och ut

group-people-working-out-business-plan-office.jpg

Ergonomi

Ett urval av våra ergonomiska produkter

skärmhållare.jpg
skärmhållare2.jpg
stol.jpg

Blogg

Här hittar du bl a bra hälsotips och kostrådgivning

bottom of page