top of page
Logo MåVäl.jpg

~Naturligt sedan 1994~

Stockholm's Somatic Body Work Experts.

colleagues-speaking-during-break.jpg

Många av våra kunder är yrkesprofessionella mitt i karriären. För vilka våra behandlingar är en daglig friskvårdsrutin eller terapi för uppkommen smärta. Många gånger märker de att smärtan har sin grund i mer än det fysiska. Vi ökar välmåendet, sänker sjukdomsrelaterade kostnader och ökar frisktalen hos våra kunder.

Skola

Tidiga insatser för eleverna i skolan sparar flera miljoner.

​Arbetsterapeuten arbetar med elevens inre och yttre miljö. Vi ser till miljön runt eleven så som ergonomi, studieteknik och kompensatoriska verktyg. Ibland så är det inte den yttre miljön som är problematisk utan elevens inre miljö. Med övningar, bilder och lek stöttar vi eleven för att öka elevens integritet, självkänsla och självförtroende.

children-classroom-raising-hands.jpg
lazy-man-happy-waking-up-bed-rising-hands-morning-with-fresh-feeling.jpg

Allt för att kropp och själ ska
MåVäl från insidan och ut

group-people-working-out-business-plan-office.jpg

Ergonomi

Ett urval av våra ergonomiska produkter

skärmhållare.jpg
skärmhållare2.jpg
stol.jpg

Blogg

Här hittar du MåVältips och kostrådgivning

bottom of page