top of page

Sverige pekas ut som landet som ger sina barn droger.

"FN: Oro gällande svenska barn.

FN:s barnrättskommitté är oroade över förskrivningen av psykiatriska läkemedel till barn i Sverige.

Detta uppger kommittén i sin senaste granskning om hur Sverige uppfyller barns rättigheter enligt barnkonventionen.

Det handlar framför allt om utskrivning av antidepressiva läkemedel, rapporterar SR Ekot. FN skickar nu en tydlig uppmaning till Sverige.

– Sverige behöver försäkra sig om att läkemedel bara skrivs ut när det verkligen behövs och att barn och föräldrar får tillräcklig information om biverkningar, framhåller barnrättskommittén.

Pekar ut Sverige

– Sverige är ett av de länder som har den mest läkemedelsorienterade inriktningen till behandling av mental ohälsa, säger Bragi Gudbrandsson vid FN:s barnrättskommitté till SR Ekot."


Vad tänker du när du läser detta?

Har du förslag på andra sätt än att ge våra barn droger?


MåVäl

Lena
13 visningar

Comments


bottom of page