top of page
maval_skola_make things happen.jpg

INLÄRNING

Studieteknik

För att minnas något behöver du tänka det. Tanken behöver flyttas från bakre delen av hjärnan till främre delen av hjärnan.

Hur då undrar du?
Genom att säga det du vill komma ihåg högt, kommer din hjärna att memorera det på ett effektivt sätt.

 

Allt vävs samman

En kund berättade att när han studerade ville han göra det på ett sätt som var roligt.
Hur gjorde han?

Han gick på föreläsningar och tog anteckningar. Han samlade på sig gamla tentor SEN läste han in det  i telefonen (ipod, fickminnne…) och gick ut och för en promenad. Föreläsarna var så bra så han köpte aldrig kurslitteraturen.

Han avslutade sin berättelse med: "Tänk om jag vetat detta redan i unga år, att jag ku​nde plugga på detta sätt."

 

Låt barnen, eleverna, få olika verktyg att ta till sig kunskap

Dr Marita Falkmer ​specialiserad inom AST och författare, berättar att i den skola hon jobbade i sa de:
"Här är vi så rättvisa så vi får vara olika."Bra ord att leva efter tycker vi​.

fokusverktyg 1.jpg

Fokusverktyg, hjälper hjärnan att reglera vakenhetsnivån genom att hålla fingrarna i rörelse. Det hjälper oss att hålla fokus. Fokusverktyg är föremål som är diskreta, ger oss möjlighet att hålla oss fysiskt aktiva, hjälper med självreglering och ger taktil stimulans.

9d59aa_9a7014d457514d80ac232c8f31aca5ad~mv2-1.jpg

Mindfullness, avslappnings- och meditationsövningar ger elever ett inre lugn som bidrar till ökad studiemotivation.

Läs mer >

349757f6ec5e450f88f625641e5055b1.jpg

Läs korta stycken och återberätta sedan med egna ord vad du läst/hört.

57f4afdda0984f34bb43cec022bda1ec.jpg

Ta pauser. Studera i 25 minuter, gör rörelseträning/stå upp, pausa 5 minuter. Använd gärna en timer, alternativa verktyg, för att hålla reda på tiden.

609d81797eb944d4ba5545a3094362fd.jpg

Hitta en miljö du kan fokusera i.

9d59aa_07ae945ed9a545a48ee7df3929ab5733~mv2.jpg

Stäng av allt som kan störa dig. Mobil, TV, surfplatta, pop-ups.

9d59aa_0b621aca3d5b490fb773f3eb1e419672~mv2.jpg

Gillar du att göra ramsor, sjunga, skapa berättelser, rimma, rita figurer. Använd dig av ditt sätt att komma ihåg.

f5c001aa7743e58e54caae5b5bfd6bf8.jpg

Gör en plan, en rolig plan, där du får plats med det du vill hinna med.

9d59aa_4fd434c305e84e82966672977528bbc5~mv2.jpg

Rör på dig

b10430f4334e97e4dada486868bdc32b.jpg

Drick vatten

Inlärning och massage

I ​träningen kombineras rörelseträning, koordination, motorik, ögonrörelser, skrivövningar och beröring. Träningen gör att det skapas nya förbindelser mellan hjärnhalvorna vilket underlättar inlärning. Avslappningen skapar lugn, vilket också ökar förmågan till inlärning

"Nu fick jag frid i hu​vudet" är en elevs spontana kommentar efter rörelseträningen och avslappningen.

 

Vi träffas en gång i veckan i 12 veckor. Däremellan gör eleven de övningar vi gått igenom hemma.

Metoden bygger på att släppa på spänningar och skapa nya förbindelser mellan hjärnhalvorna. Finns muskelspänningar kvar påverkar detta musklerna och signalsystemet mellan de båda hjärnhalvorna. Svårigheter med läsning, skrivning, koncentrationsstörningar och inlärningsproblem blir följden. Kroppen gör inte vad vi önskar och vi får koordinationsproblem.

 

fa3f180fa1e352f14e12c99e9e97a81a.jpg

Några rörelser att starta med:
Se rörelser under fliken rörelseträning

Det är aldrig för sent att börja träna. Det går att starta i vilken ålder som helst! Hjärnan utvecklas hela livet om vi utmanar den:)

 

Alternativa verktyg

Det finns många sätt att ta till sig kunskap. Eleverna vet bäst själva hur de lättast tar till sig information och lär sig nya saker. Därför börjar vi alltid med en individuell behovsbedömning av hur eleven upplever sitt lärande. Vi tar reda på vad som kan stärka eleven, vilka hjälpmedel, strategier och alternativa verktyg som kan bidra till att eleven klarar studierna självständigt och kan nå sina uppsatta mål. Efter behovsbedömningen sker träning i att hantera de alternativa verktygen enskilt och i klassrummet med aktuella skoluppgifter.

 

"Vårt syfte är att finna användbara vägar för eleven att nå sina mål och att stötta eleven till ett självständigt liv."

bottom of page