group-people-working-out-business-plan-office.jpg

MåVäls hälsokoncept.

Vi ökar välmåendet och sänker sjukdomsrelaterade kostnaderna.

Vi är MåVäl.
 

 • Det kostar att ha sjuk personal.

 • Sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa, ohälsosamma kostvanor och stress ökar.

 • Så här mycket kostar en sjukskrivning:   

 • Det här vill vi förändra.

 • Vi sänker sjukkostnaderna. Vi arbeta preventivt så ni kan få ökad produktivitet.

 • Kontakta oss för att få veta mer.

   

 • Källa : Försäkringskassan 220402

Sjukskrivningar.jpg