top of page

Ergonomisk arbetsplatsdesign för välmående och produktivitet


För att behålla en god hälsat krävs även en bra arbetsmiljö. Vi går gärna igenom er arbetsplats, skola och kontor, och tittar på hur ni arbetar. Ett enkelt och bra tips att börja med är att stå och jobba. Sitta gör vi så mycket ändå :)

Arbetsgivaren har ansvar för att arbetet och arbetsplatsen är ergonomiskt bra utformade och att arbetstagaren har möjligheter att påverka hur det egna arbetet planeras och genomförs så att tillräcklig rörelsevariation och återhämtning finns. (Arbetsmiljöverket)

Arbetstagaren ska uppmärksamma risker i arbetsmiljön och rapportera dem till sin arbetsgivare. (Arbetsmiljöverket)

 

"Resultat har visats i forskningsstudie att en fysiskt aktiv vardag i sig bidrog till att minska risken för hjärt- kärlsjukdomar med 27 procent och förtids död med 30 procent, jämfört med en fysiskt inaktiv dag. Anledningen är troligtvis att man med aktiva val undviker längre perioder av stillasittande – en påvisad riskfaktor för ohälsa. Exempel på dessa aktiviteter kan vara att cykla till jobbet, arbeta stående, stå upp i tunnelbana eller buss i stället för att sitta."

 

(Elin Ekblom Baks avhandling "Physical activity, Cardiorespiratory fitness, and Abdominal obesity in relation to Cardiovascular Disease Risk — Epidemiological studies")

Arbetsterapi

Laptopställ för en bättre ergonomi vid höj- och sänkbart skrivbord
Ståborde ett måste för att MåVäl när du jobbar hemifrån och saknar  höj- och sänkbart skrivbord.
Ståbräda för att öka ditt MåVäl när du står och jobbar.
Välj en sadelstol om du väljer att sitta. Då sitter du aktivt och kan MåVäl
MåVäl, Lena Carlmark, somatic experience, arbetsterapi, massage, måväl, Stockholm, wellbeing, body work

Konsultera oss för aktiviteter i det dagliga livet.

 

Att kunna utföra olika aktiviteter och självständigt klara sin vardag är mångas mål. Med hjälp av olika verktyg kan detta bli verklighet.

Vi har bland annat erfarenhet inom

 

Den arbetsterapeutiska processen kan gå till enligt nedan:

  • Kartläggning

  • Utprovning

  • Träning

  • Uppföljning

bottom of page