top of page

Rörelseträning

Rytmisk rörelseträning är för alla! Med rytmisk rörelseträning och mindfulness mår vi bättre och kan nå nya mål. Det förbättrar minnet, motoriken, koordinationen, balansen, hållningen, att hålla fokus, förmågan att läsa och skriva samt koncentrationen. Rörelseträning ger även bra resultat för elever som är skoltrötta, som har sociala problem eller är lågt presterande. Vårt arbete med elever och rörelseträning har visat sig vara effektivt och har gett tydliga resultat både i skola och hemma. Detta visar även statistiken från ett projekt i Danmark, där det bara efter fyra månaders insats gav märkbara resultat. Läs mer HÄR


Några tänkvärda ord:
"Såhär är det, det finns två sorter av människor, och det har gjort sedan tidernas begynnelse. Det finns bönder och jägare. Bönder kan planera och vänta. De sår och skördar tålmodigt och noggrant. Jägare däremot måste vara på spänn hela tiden, redo att reagera mot faror och snabbt agera. De uppfattar minsta ljud. Nu ska vi ta reda på om DU är en jägare. Det är inget fel på dig, Det är samhället som är anpassat efter bönder och inte jägare. Man kan inte sätta en jägare i ett fyrkantigt bås och säga åt dem att sitta still. De är inte gjorda för det!"

Rörelseträningens betydelse för reflexer

Med hjälp av rörelseträning skapas nya förbindelser i hjärnan.

Primitiva reflexerna är automatiska strereotypa rörelser som styrs från hjärnstammen. Dessa utvecklas under olika stadier under graviditeten eller i nyföddhetsperioden. Reflexerna ska gås igenom och mogna under de första levnadsåren. Vissa funktioner i hjärnan (Basala ganglierna) ska hämma reflexerna under de första levnadsåren så att de integreras som en del av kroppens motoriska utveckling. Alla primitiva reflexer bör vara integrerade före tre års ålder.
Läs mer om vilka reflexer det handlar om HÄR

Vissa kan ha kvar reflexer som påverkar t.ex. läs- och skrivförmågan och inlärningsförmågan. Rörelseträning hjälper till att integrera de kvarvarande reflexerna. Rörelseträning påverkar bl.a. vakenhetsgraden, ökar blodcirkulationen och inlärningsförmågan samt stärker fokus och koncentrationen.

 

Rörelseövningar:

MåVäl, Lena Carlmark, somatic experience, arbetsterapi, massage, måväl, Stockholm, wellbeing, body work
bottom of page