top of page

Windows of Tolerance - Toleransfönstret


Toleransfönstret är ett sätt att beskriva hur vi kan hantera svåra situationer.

Toleransfönstret kan vara brett eller smalt, det kan finnas mycket utrymmer eller det kan vara lite utrymme. Det är toleransfönstret.

Ju mer utrymme desto bättre kan vi hantera svåra och komplexa situationer (icke-reaktiva). Desto mindre utrymme gör att det är lättare att tända till, få taggarna utåt, bli ledsen eller tyst, i situationer som i vanliga fall inte kännts laddade eller obehagliga.

Det är ett värdefullt verktyg för att förstå och kunna ta itu med emotionell reglering och förstå trauma. Den betonar vikten av att hjälpa individer att hitta ett balanserat tillstånd där vi effektivt kan hantera våra känslor och navigera livets utmaningar.


Ibland kan en depression utlösas av ett dödsfall eller relationsrelaterade svårigheter, Det kan också vara flyttstress eller andra personliga situationer på vilket kroppen och sinnen reagerar negativ.


Saker händer i livet kan bli kvar i kroppen, då är det ett trauma. Trauma gör att toleransfönstret kan minska MEN vi kan förändra toleransfönstret genom att förändra vårt inre, vårt nervsystem.


Prova nu, genom att välja att titta på något/någon du tycker om. Vad händer?


MåVäl

Lena


10 visningar

Comentarios


bottom of page