top of page

Var tredje arbetsgivare har brister, STORA brister i hanteringen av belastningsskador.

Uppdaterat: 18 feb. 2023

MåVäl arbetar preventivt genom att skapa ergonomisk arbetsplatsdesign samt genom att erbjuda förflyttningsutbildningar. MåVäl anpassar miljön efter dina behov.

Du har en kropp, som ska räcka hela livet! Se till att ta hand om den väl. Åldras kommer vi alla att göra. Vi kan åldras utan värk och spänningar.


MåVäl finner ut orsaken till varför spänningar och värk uppkommer.


Ta hjälpen att anpassa miljön efter dina behov!

Ta chansen att MåVäl

MåVäl

Lena56 visningar

Commentaires


bottom of page