top of page

Skaffa dig objektiv information om produkterna du väljer att stoppa i dig.


Oavsett om det är kosttillskott eller maten du äter, skaffa dig information och kunskap hur det påverkar din kropp. Det du väljer kanske försämrar din hälsa.


EFSA, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, granskar olika hälsopåståenden och slår ner där undersökta produkter saknar hälsoegenskaper som producenterna/försäljarna utlovar.


Du kan kontrollera att produkterna du väljer är granskad och godkänd av EFSA.


Efsa är ett oberoende vetenskapligt råd.

Ett hälsopåstående godkänns om Efsa har sett att bevisen för hälsoeffekten är tydliga.

Råden ligger till grund för EU:s lagar, regler och beslutsfattande och bidrar till att skydda konsumenterna. Efsa ansvarar för

 • livsmedels- och fodersäkerhet

 • nutrition

 • djurs hälsa och välbefinnande

 • växtskydd.

Efsa ska

 • inhämta vetenskapliga data och sakkunskap

 • ge oberoende och aktuella vetenskapliga råd om livsmedelssäkerhet

 • informera allmänheten om sitt vetenskapliga arbete

 • samarbeta med EU-länder, internationella organ och andra parter

 • öka förtroendet för EU:s system för livsmedelssäkerhet genom tillförlitliga råd.

Det finns alldeles för mycket kosttillskott i dag som inte innehåller vad de utlovar.

Produkterna kan rentav vara helt annat än vad som står på innehållsförteckningen.

Var säker på vad du stoppar i dig.

Du har ett val och det är upp till dig att välja vad du stoppar i dig.


Regelbundet intag av Omega-3, färsk Omega-3, kan påtagligt minska:

 1. Muskel, led och skelettsmärta, speciellt reumatisk artrit

 2. ADHD

 3. Hungerkänsla

 4. Kronisk njursjukdom

 5. Högt fett i blodet

 6. Menstruationssmärta och smärta före mens (PMS)

 7. Cancersmärta

 8. Åldrande av hjärnan

 9. Oxidativ stress

 10. Blodsockernivåer

Balansoljan som dessutom innehåller D-vitamin bidrar till:

 1. Normal hjärn- och hjärtnivå

 2. Immunförsvarets normala funktion

 3. Normal synförmågan

Därtill rapporteras att regelbundet intag av Omega-3 signifikant förbättrar tarmfloran. Vilket är positivt då 80% av vårt immunsystem finns i tarmen.

Kom ihåg: Luktar din Omega-3 härsket så är den härsken!


MåVäl rekommenderar Balansoljan då du har möjlighet att få dina fettsyror analyser. Det görs innan du startar med oljan och följs sedan upp efter 4 månader med ytterligare en analys. Ditt blod kommer visa dig vad som händer. Väljer du en annan Omega-3 kan du också ta testet och säkerhetsställa att det du intar gör det du önskar, stärker din hälsa.

MåVäl, hela livet, från insidan.

Lena


9 visningar

Comentarios


bottom of page