top of page

Massage ökar kontakten med kroppen och knoppen.


Det tillstånd vår kropp är i är avgörande hur vi reagerar på världen. Om vi tex är mycket spända, reagerar kraftigt på ljud, vårt hjärta slår fort, svårt att sova är det troligt att vi upplever världen som om att den är aggressiv och hotfull. Vi blir defensiva och kan hamna i ”shut down”, reaktion där vi dissocierar från omvärlden. Vår signaler är dubbelriktad: Våra tankar påverka kroppen och kroppen påverka våra tankar. Du behöver båda riktningarna. "Efter att jag tagit massageterapibehandlingar (MTB) hos dig så lyssnar jag mycket mer på min kropp."


11 visningar

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page