top of page

Hur stärker vi laget och jaget?

Den psykiska ohälsan stiger och den debuterar i allt tidigare ålder. Hur kan vi motverka detta?


Om vi tar ett idrottslag. Där kan det vara "enkelt" att slå på sig själv istället för att se på sig själv med vänliga ögon och ge sig själv beröm. Ett sätt att ändra dessa nedåtgående tankar är att låta varje deltagare få säga en sak som gått bra på träningen. I det finns många komponenter.


1. Alla får komma till tals

2. Vi avslutar med att tänka på något som faktiskt gick bra

3. Föräldrar kan efter träning fråga vad just deras barn sa

4. Fokus blir på det positiva

5. Individen, får komma till tals och de andra lyssnar

6. Gruppen, vi stärker gruppkänslan.


Det som också händer är att det är ok att säga något positivt om sig själv. I dagens samhälle är det många som klankar ner på sig själva.

Vad tror du händer om vi ser på oss själva med vänliga ögon istället?


Prova, säg/skriv något du är riktigt stolt, glad, nöjd med? Vad händer hos dig.


Exempel på saker som sagts när frågan "vad är du nöjd med" ställts: ”Jag är jättenöjd med mitt byggprojekt jag hade i somras. Jag gav inte upp, fast det blev lite körigt. Jag är väldigt nöjd med resultatet.” (personen ler i och med insikten).

”Jag servade bra” (här ser jag hur det lyser ur ögonen på spelaren som säger detta).

”Fingerslagen”! (här tog det en stund att hitta men när det kom fram så var det med ett leende).

”Jag tränar varannan dag, det är en självklarhet och det är jag rätt stolt och glad över” (personen sträcker på sig).


Så prova du också.

Vad, i dag, känner du nöjd med?


MåVäl

Lena37 visningar
bottom of page