top of page

Fem förslag för att långsiktigt främja fysisk aktivitet.

Regeringen satsar 15 miljoner kronor på att stärka det regionala folkhälsoarbetet.

Det låter väl bra...eller vad tycker du?


Om vi jämför det med nedanstående är det fortfarande bra?

34 miljarder i budget till Läkemedelsindustrin och reaktivt arbete.


Hur vill ni arbeta på er arbetsplats?

MåVäl arbetar preventivt.


Vad kom då kommittén fram till?

Vilka är de "Fem förslag för att långsiktigt främja fysisk aktivitet":

 • Kommittén föreslår en stärkt struktur för arbetet med fysisk aktivitet på och mellan statlig, regional och lokal nivå

 • Kommittén föreslår ett utökat uppdrag till Folkhälsomyndigheten

 • Kommittén tillstyrker förslag som ger barn ökade förutsättningar för rörelse

 • Mer rörelse i skolan

 • Utemiljöer för lek, lärande och hälsa

 • Kommittén föreslår ett utökat uppdrag till Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Är detta något nytt?

Eller skulle våra skattepengar använts på ett bättre sätt?MåVäl föreslår:

 1. Daglig rörelse, minst 40 minuter. Låt rörelsen bli din naturliga medicin.

 2. Ergonomiskt utformade arbetsplatser, där inräknas skolan. Det är barnens arbetsplats.

 3. Kroppsterapibehandlingar. Vår kropp pratar med oss hela tiden.

 4. Kostrådgivning. Låt maten tillsammans med rörelse bli din naturliga medicin.

 5. Mindfulness, lära oss att återta vår förmåga att fokusera på våra upplevelser i stunden.

MåVäl

Lena


14 visningar
bottom of page