top of page

Det handlar om Hälsa och Välmående. Det handlar om liv.

En fru och sjuksköterska lyssnade till intervjun med Dr. Shankara Chetty.

"Min man insjuknade i C 19 och blev väldigt sjuk. Hans lungkapaciteten sjönk enormt. Han har astma. Jag kom ihåg intervjun och de råd Dr. Shankara Chetty givit. Jag följde råden och min man fick tillbaka sin lungkapacitet och tillfrisknade. Jag önskar fler fick veta det han vet."


Dr. Shankara Chetty is a Medical doctor with a natural science background in genetics, advanced biology, microbiology and biochemistry. He has treated over 8000 patients from C 19 without the need of hospitalisation or death for the patients.


Vill du också veta vad han kommit fram till?20 visningar

Bình luận


bottom of page