top of page

Dö ung - så sent som möjligt.

Den vanligaste dödsorsaken i dag, och de senaste åren, oavsett vad media skriver, är hjärt- och kärlsjukdomar.

Icke smittsamma sjukdomar, non-communicable diseases (NCD), svarar för majoriteten av förtida dödsfall i världen.

I Sverige står icke smittsamma sjukdomar för 90 procent av alla dödsfall.

Icke-smittsamma sjukdomar tenderar att manifesteras i vuxen ålder, men kan ha sitt ursprung redan i barndomen.

Brist på fysisk aktivitet, ohälsosamma dieter, tobaksbruk och överdrivet alkoholdrickande ökar risken att dö av en icke-smittsam sjukdom.


Vilka solglasögon har du på dig?

Är värktabletter och mediciner den enda utvägen (innan den stora dörren öppnas) eller finns det andra möjligheter.


Fler blir sjuka och fler blir sjuka vid en ung ålder. Det som tidigare ansågs var åldersrelaterade "orsaker" drabbar nu yngre människor.


1980 var det 108 miljoner människor som levde med diabetes typ II

2022 är det 422 miljoner människor som lever med diabetes typ II


En livsstilssjukdom vi kan ta makten över.

Ta makten över hur du mår, möjligheten är som tur din.


MåVäl

Lena
4 visningar

Comments


bottom of page