top of page

Barn är öppna och nyfikna

Uppdaterat: 8 mars 2023

Barn med resiliens är öppna och nyfikna då de utforskar världen. I utforskandet av världen får alla oundvikligen beskärda delar av kollisioner. Hur det bemöts och hanteras är beroende av resiliensen hos individen.

När barn med resilins möter svårigheter på sin väg i livet är de snarare öppna än avstängda. Att vara öppen kan yttra sig på olika sätt.

Barn med resiliens kan, förutom att möta motgångar, även sätta gränser, för sitt personliga utrymme samt för sina saker. Att kunna möta motgångar betyder inte att barnet behöver möta dem själv. Här kan en vuxen vara ett stöd och bollplank för att stärka och stötta barnet.

Tänk att få höra barnet säga "det här kommer jag klara av" och få stöd vid eventuella motgångar så de vågar säga igen "det här kommer jag klara av".


Kan vi då stärka vår resiliens. Svaret är Ja!

Resiliens = Kapaciteten vi alla har, att återhämta oss från stress och känslor av rädsla, hjälplöshet och överväldigande.

Resiliens, toleransfönstret vi alla kan expandera.


Saker som händer i livet kan göra ont, men det går att förändra. Det behöver inte bli fast i våra kroppar. Vi kan MåVäl❣️


MåVäl

Lena



23 visningar

Comentarios


bottom of page