Sök
  • MåVäl-Lena

Balans och glädje i livet


Aktiviteter för balans i livet:

1. Uppfyll dina grundläggande behov:

Ha roligt! Ät hälsosam mat, Sov, Träna, Trygghet & Säkerhet både psykiskt och fysiskt.

2. Ha givande och självbekräftande relationer med andra.

3. Säg Nej.


4. Känn dig engagerad, utmanad och kompetent. De fysiska och

psykologiska konsekvenserna av engagemang, utmaning och kompetens

och delaktighet inom dina satta gränser ger emotionella belöningar, ökad

kunskap, visdom och en känsla av mening.

5. Skapa mening och en positiv personlig identitet. Meningsfulla och

överstämmande aktiviteter med ens värderingar samt att kunna uppskatta

sig själv utan att koppla ihop sig själv med prestationer.

6. Organisera din tid och energi så det är möjligt att uppfylla personliga mål

och komma närmare ditt jag.

7 visningar
 
MåVäl AB
Leg. Arbetsterapeuter
Cert. Massageterapeuter
Cert. SE-practitioner
Dipl. Personlig Tränare
Dipl. Mindfulnessinstruktörer
lena@maval.nu
Tel: 0708 96 85 06
Stockholm, Sverige
  • Facebook Social Icon

© MåVäl 2013-2019 Created  by Vanjos